Kulüp Kuralları

MESAFELİ DERS SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

Bir tarafta “Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu İş Merkezi No:3 Kat:4 Beykoz/İstanbul” adresinde bulunan Tara Madelein de Vries şahıs şirketi (bundan sonra riseshineonline olarak anılacaktır.) diğer tarafta riseshineonline.com internet sitesinden ders satın alan Tüketici (“Müşteri” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar doğrultusunda işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

 

 

2.   SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İş bu sözleşmenin konusu Müşteriye, riseshineonline.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda, online ders alınmasına ilişkin olarak bilet satılması hizmeti olup; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3.   KULLANIM KOŞULLARI

 

Müşteri, riseshineonline.com adlı internet sitesinde yer alan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik” başlıklı metinleri okuduğunu ve işbu kullanım koşulları ve gizlilik maddeleri hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.

 

4.   SATIŞ VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 

 • Müşteri, ders ücretinin internet sitesi üzerinden fiyatını görebilecektir.

 • Ders ücretleri riseshineonline.com üzerinden havale/eft/kredi kartı ödeme seçeneği ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden ders satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere banka hesap bilgileri sunulacaktır. 

 • Ders fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dâhil İnternet ders satış hizmetine ilişkin ücrette riseshineonline.com un değişiklik yapma hakkı saklıdır. İnternet ders satış hizmetine ilişkin ücrette yapılacak değişiklikleri Müşteri kabul ve beyan eder.

 • Gününde ve saatinde kullanılmayan ders ücretleri geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

 • riseshineonline.com ile birlikte riseshineonline.com  'un çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak riseshineonline.com 'da ortaya çıkabilecek olası hata, kusur ve ihmallerden veya bilgi eksikliğinden ve gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. riseshineonline.com ile birlikte riseshineonline.com 'un çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, Müşterinin ve 3.şahısların tazminat, ceza ve sair ve her ne nam altında olursa olsun talep edecekleri alacak taleplerinden dolayı sorumluluk kabul etmez.

 • Alınan derse ilişkin olarak kontrol etme yükümlülüğü Müşteriye, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.

 • riseshineonline.com  üzerinden etkinlik bileti alarak; Satın alınmış her ders için seçmiş olduğunuz dersi kabul etmiş

 • riseshineonline.com ' un uygun gördüğü ve/veya teknik aksaklıklar olması halinde ders saati açmayı reddetme,  ya da ders saatlerini değiştirme/iptal etme hakkının saklı olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz.

 • riseshineonline.com üzerinden satın alınmış olan ders - etkinlik biletlerinin, iade, iptal veya değişimi işbu Sözleşmede belirlenen şartlar doğrultusunda etkinlik seansından 6 saat önceye kadar riseshineonline.com  adresinden veya belirtilen usullerde yapılabilir.

 

5.   CAYMA HAKKI

 

Müşteri, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 7 gün süreyi aşmamak kaydıyla etkinlik seansının başlamasına 6 saatten fazla zaman kalması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır. Müşterinin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde riseshineonline.com cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde almış olduğu derse ilişkin bedeli Müşteriye iade edecektir. Müşteri, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya riseshineonline.com ’ un belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.

 

6.   DİĞER HÜKÜMLER

 

 

 • Ders satışına ilişkin bilgiler Tara de Vries tarafından kayıt altında tutulacak ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yapılan satışa ilişkin kayıtlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.

 • riseshineonline.com sahibi olduğu internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

 • Müşteri, siteyi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve Kullanım Koşulları ile sitede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt

 

7.   İHTİLAF HALLİ

 

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Müşteri’nin hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir.

 

8.   YÜRÜRLÜLÜK

 

İş bu sözleşmenin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte Müşteri, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve iş bu sözleşme yürürlüğe girecektir.

Müşteri, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, sözleşmeden cayma hakkı ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

 1. SATICIYA AİT BİLGİLER

 

ÜNVAN

:

Tara Madelein de Vries

Todd Online Pazarlama ve Danışmanlık

VERGİ NUMARASI

:

Beykoz

2711128856

E-POSTA

:

info@riseshineonline.com

 

ADRES

:

Kavacık mah. Fatih Sultan Mehmet cad. Tonoğlu
no:3 İç kapı no:4 Beykoz İSTANBUL